Brug for udvikling?

Udvikling er også
at vikle sig ud af
gamle rutiner

Brug for udvikling?

For at opnå nye
resultater
må vi gøre noget nyt

Brug for udvikling?

Udvikling er også at vikle sig ud af gamle rutiner

Brug for udvikling?

For at opnå nye
resultater
må vi gøre noget nyt

Guidance til virksomheder

Guidance til virksomheder

Udvikling handler for de fleste om afvikling af gamle rutiner. Ofte står rutiner i vejen for nye tiltag, og derfor mislykkes mange med at opnå tilfredsstillende vækst og udvikling.

Med Guidanz modellen vikles din forretning ud af "ikke brugbare" rutiner. Modellen er et rammeværktøj, der bidrager til, at din forretning er på forkant med udviklingen og står konkurrencemæssigt stærkere end konkurenterne.

Med stor inspiration fra agile arbejdsmetoder hjælper jeg med at skabe omstillingsparate teams og et udviklingsmiljø, hvor omdrejningspunktet er værdi og vækst. Systematisk løser vi de specifikke udfordringer, som mange forretningsindehavere fortæller, at de oplever i hverdagen.

Med rammeværktøjet får vi nye tiltag synliggjort som målbare opgaver. Disse sættes i prioriteret rækkefølge ind i bestemte arbejdsintervaller. Herved holdes fokus på, at opgaverne løses indenfor tilfredsstillende tidsperioder. Modellen skaber gennemsigtighed og fælles retning, hvor alle i teamet føler sig inddraget. Med højere kadence bringes din forretning nu kontinuerligt i ønsket retning, og din vision bliver til virkelighed.
Udvikling handler for de fleste om afvikling af gamle rutiner. Ofte står rutiner i vejen for nye tiltag, og derfor mislykkes mange med at opnå tilfredsstillende vækst og udvikling. 

Med Guidanz modellen vikles din forretning ud af "ikke brugbare" rutiner. Modellen er et rammeværktøj, der bidrager til, at din forretning er på forkant med udviklingen og står konkurrencemæssigt stærkere end konkurenterne. 

Med stor inspiration fra agile arbejdsmetoder hjælper jeg med at skabe omstillingsparate teams og et udviklingsmiljø, hvor omdrejningspunktet er værdi og vækst. Systematisk løser vi de specifikke udfordringer, som mange forretningsindehavere fortæller, at de oplever i hverdagen. 

Med rammeværktøjet får vi nye tiltag synliggjort som målbare opgaver. Disse sættes i prioriteret rækkefølge ind i bestemte arbejdsintervaller. Herved holdes fokus på, at opgaverne løses indenfor tilfredsstillende tidsperioder. Modellen skaber gennemsigtighed og fælles retning, hvor alle i teamet føler sig inddraget. Med højere kadence bringes din forretning nu kontinuerligt i ønsket retning, og din vision bliver til virkelighed.

Transformationer

Tilrettelægger og faciliterer virksomhedstransformationer, hvor virksomheden rystes ud af “gamle” rutiner og får fokus på nye tiltag, som nu lykkes. Personalet vil få fornyet motivation gennem et stærkere teamwork, hvor alle bidrager til at skabe synlige og målbare resultater.

Bestyrelsesarbejde

Professionelt bestyrelsesarbejde med fokus på værdiskabelse.

Matchmaking

Kontakter potentielle kunder for din virksomhed, etablerer interesse og åbner døre for et fremtidigt samarbejde. Også på tværs af landegrænser.

Forandringsledelse

Rådgiver i forandringsledelse eller interim ledelse til virksomheder, som har brug for udvikling indenfor salg og branding.

Sidemandsoplæring

Designer og gennemfører individuelle forløb, hvor vi arbejder med den enkelte medarbejders mønstre og begrænsninger og giver medarbejderen personlig guidning til udvikling. I en transformation kan sidemandsoplæring ofte løfte teamet til et højere formåen.

VIP events

Planlægger og afvikler events, som skaber øget omsætning på din forretning. Disse skræddersyede events bidrager positivt til eksisterende kunders loyalitet og øger tilgangen af nye kunder.

Sonja Mortensen

Sonja Mortensen

Jeg skaber sammen med mine kunder et udviklingsmiljø i deres forretning. Vi mennesker er tilbøjelige til at gøre som “vi plejer”. Derfor er det for de fleste en udfordring at slippe vante mønstre og rutiner.

Med et skræddersyet rammeværktøj hjælper jeg personalet til at være tryg i det nye udviklingsmiljø, hvor nye tiltag bliver en naturlig del af hverdagen. Rammeværktøjet, Guidanz Modellen, er designet til at skabe et lærende arbejdsmiljø med fokus på at forbedre måden, som teamet arbejder på.

Vi bruger retrospektiv læring som omdrejningspunkt for, at personalet sammen med ledelsen kontinuerligt bevæger forretningen i den ønskede retning.
Se linkedin profil

Guidance til dig som virksomhedsejer, ansat eller privatperson

Guidance til dig som virksomhedsejer, ansat eller privatperson

Mange af os underkender, hvilken stærk ressource vores intuition er. Ved at træne og give den energi bliver den vores vigtigste og stærkeste muskel. Brug den til at træffe de rigtige valg og fravalg, som fører dig tættere på dine mål og drømme.
Og til at blive den bedste udgave af dig selv, stå stærkt som leder, skabe vækst og værdi i din virksomhed og ikke mindst have et meningsfyldt liv i balance.
Mange af os underkender, hvilken stærk ressource vores intuition er. Ved at træne og give den energi bliver den vores vigtigste og stærkeste muskel. Brug den til at træffe de rigtige valg og fravalg, som fører dig tættere på dine mål og drømme.

Og til at blive den bedste udgave af dig selv, stå stærkt som leder, skabe vækst og værdi i din virksomhed og ikke mindst have et meningsfyldt liv i balance.

"Mod" holdforløb

“Hvis jeg bare havde mod til...” er en kendt følelse for mange. Flere siger det endda højt. 

Jeg har erfaret, at for de fleste er det vores kontrolgen, som står i vejen for vores mod til at turde. At vi så gerne vil have kontrol og styr på alt, spænder simpelthen ben for os selv. Sådan var det også for mig. 

Mange har begrænsende tanker som "hvad nu hvis", "er jeg dygtig nok", "er der nogen, som vil ha' gavn af mig", "dur jeg i virkeligheden til noget", osv. Tankerne støjer og larmer så højt, at de bliver en bremseklods for udvikling. I forløbet kommer vi til at beskæftige os med

  • Guidet meditation - Skabe rummelighed, mere overskud og et godt ståsted i dig selv.
  • Visualisering - Forbindelse til den følelse dit modige jeg gir dig.
  • Intuition - Træne at lytte til mavefornemmelsen og bruge intuitionen som din guide.
  • Mønstre & vaner - Tillære nye værdiskabene mønstre og vaner, som gavner din udvikling.
Ved at praktisere de værktøjer, som du bliver introduceret for på forløbet, har jeg personligt oplevet følelsen af at være en bedre udgave af mig selv, være mere nærværende, have større dybtfølt glæde, lethed og indre ro. 
Dette er årsagen til, at jeg har et brændende ønske om at bidrage til, at andre tør være mere modige. 

Jeg glæder mig til at guide dig til at finde mod.

Personligt forløb

Ser du dig selv som ressourcestærk, forandringsparat, initiativrig, proaktiv - og alligevel ikke en særlig god leder i eget liv? Savner du indre ro og at mærke en dybtfølt glæde og balance i livet? I så fald vil et Guidanz forløb være interessant for dig. I forløbet kan du opnå

  • Skærpet intuition, som gør, at du nemmere kan træffe rigtige beslutninger.
  • Følelsen af mere overskud og større rummelighed.
  • Balance og oplevelsen af at stå stærkt som leder i eget liv.
  • Fornemmelsen af at turde slippe kontrollen og leve i nuet.
  • At turde gå målrettet efter dine mål i livet.
Jeg spiller dig stærk. Det kan opleves udfordrende, direkte og uden indpakning - dog på en kærlig måde. Vi har fokus på at etablere nye mønstre, som skaber positiv værdi for dig. Jeg gør dig opmærksom på de punkter, der evt. ligger i dig som små stopklodser. Det giver dig mulighed for målrettet at tage action på dine forhindringspunkter, så du kan opnå dine mål og udleve dit fulde potientiale. Jeg bruger min skærpede intuition og evne til at læse andre i kombination med min rationelle hjerne bl.a. gennem anvendelse af metoder fra min spirituelle lederuddannelse. I tillæg inddrager jeg egne erfaringer både private og erhvervsmæssige.

Kontakt

Søndervangen 14
8410 Rønde
info@guidanz.dk
+45 27 28 07 09